เว็บไซต์หน้าเดียว One Page

เว็บไซต์ Shopping&Business/เว็บไซต์บริษัท/เว็บไซต์องค์กร/เว็บไซต์ขายของออนไลน์

เว็บไซต์แบบหน้าเดียว

฿1,990

One Page Shopping จบการขายในหน้าเดียว One Page Business 

เว็บไซต์เบื้องต้น Basic

฿6,990

เว็บไซต์เบื้องต้น Basic/เว็บไซต์องค์กร Advance

เว็บไซต์ E-Commerce

฿9,990

Mini Store เว็บไซต์ร้านค้าขนาดเล็ก/Big Store เว็บไซต์ร้านค้าขนาดใหญ่